"About." World ORT. https://www.ort.org/about-us/.

Ambrulevičiūtė, Aelita. Prabilę namai: XIX a. Vokiečių gatvės eskizai. Vilnius: Aukso žuvys, 2015.

Anušauskas, Arvydas. Lietuva 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005.

Atamukas, Solomonas. Lietuvos žydų kelias: nuo XIV amžiaus iki XX a. pabaigos. Vilnius: Alma littera, 2007.

Automobilis Lietuvoje: 1918-1940 metai, sudarytojai Klaudijus Driskius, Liucijus Suslavčius, Vilnius, 2005

Avineri, Shlomo.  Theordor Herzl and the Foundation of the Jewish State. London: Orion Pub. Group, 2013.

Banys, Vaidas. „Agurkų verslo pradžia Lietuvoje ir Kėdainių krašte.“ Mano ūkis. http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=1799&z=82.

Bartal, Israel. "Lilienblum, Mosheh Leib." The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Lilienblum_Mosheh_Leib.

“Bauer, Ela. 2010. Transportation. YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Transportation.

Ben-Sasson, Haim Hillel, Dina Porat, and Yehuda Slutsky. "Blood Libel." Encyclopedia Judaica. Second ed. Vol. 3. Macmillan Reference, 2006.

Binkytė, Rūta, Milda Jakulytė-Vasil, and Giedrius Jokubauskis. "The Jewish Village of Degsnė: A Case Study." In Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-day History, edited by Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė and Larisa Lempertienė, 185-93. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publ., 2007.

Bubnys, Arūnas. Vilniaus getas 1941 - 1943. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2013.

Cammy, Justin D. "Tsevorfene bleter: The Emergence of Yung Vilne." In Polin: Studies in Polish Jewry. Jews in the Polish Borderlands, edited by Antony Polonsky, 170-91. Vol. 14. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2001.

Cammy, Justin Daniel. "Yung-Vilne." YIVO | Yung-vilne. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/yung-vilne.

"Charity (Tzedakah): Eight Levels of Charitable Giving." Eight Levels of Charitable Giving | Jewish Virtual Library. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Levels_of_Giving.html.

"Charity (Tzedakah): What Is Tzedakah?" What Is Tzedakah? | Jewish Virtual Library. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Tzedaka.html.

Cohen-Mushlin, Aliza, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedrė Mickūnaitė, and Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. Synagogues in Lithuania: A Catalogue. Edited by Doron Narkiss. Vilnius, Lithuania: Vilnius Academy of Arts Press, 2010.

Cohen, Israel. Vilna. Philadelphia [Pa.]: Jewish Publication Society, 1992.

Dawidowicz, Lucy S. From That Place and Time: A Memoir, 1938-1947. New York: Bantam Books, 1991.

Dawidowicz, Lucy S. The Golden Tradition; Jewish Life and Thought in Eastern Europe. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967.

Dubnow, Simon. Kniga zhizni: vospominaniia i razmyshleniia: materialy dlia istorii moego vremeni. New-York: Izd. Soiuza Russkikh Evreev, 1957.

Etkes, Immanuel. The Gaon of Vilna: The Man and His Image. Translated by Yaacov Jeffrey Green. Berkeley: University of California Press, 2002.

Frankel, Jonathan. Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862-1917. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Frick, David A. Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno. Cornell University Press, 2013.

Gerdmar, Anders. Roots of Theological Anti-Semitism: German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Leiden: Brill, 2009.

Glickman, Mark. Stolen Words: The Nazi Plunder of Jewish Books. Lincoln: University of Nebraska Press, 2016.

God's Fiddler: Jascha Heifetz. Directed by Peter Rosen. By Sara Lukinson. Peter Rosen Productions, Inc., 2011.

Green, Abigail. Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2010.

Herzl, Theodor. The Complete Diaries of Theodor Herzl. Edited by Raphael Patai. New York: Herzl Press and T. Yoseloff, 1960.

"History of YIVO." YIVO Institute for Jewish Research. https://www.yivo.org/History-of-YIVO.

Jankevičienė, Algė. Vilniaus Didžioji sinagoga = The Great Synagogue of Vilnius. Vilnius: Savastis, 2008.

"Jewish Practices & Rituals: Mikveh." Mikveh | Jewish Virtual Library. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/mikveh.html.

Jucevičius, Jonas. Kėdainių krašto architektūra. Kėdainiai: Spaudvita, 2011.

Karaliūnas, Leonas, Žagarė 1897-1945, Kaunas, 2015

Katz, Dovid. Lithuanian Jewish Culture. Vilnius: Baltos lankos, 2004.

Keršytė, Dalia. Vilniaus vaizdų atvirukai: 1897 - 1915. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2005.

Kirkoras, Adomas Honoris. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vilnius: Mintis, 2012.

Kopytova, G. V. Jascha Heifetz: Early Years in Russia. Translated by Dario Sarlo and Alexandra Sarlo. Bloomington: Indiana University Press, 2014.

Kruk, Herman. The last days of the Jerusalem of Lithuania : chronicles from the Vilna ghetto and the camps, 1939-1944. New Haven [Conn.] ; London : Yale University Press, 2002.

Kulakausakas, Antanas, and Egidijus Aleksandravičius. Carų valdžioje. xix amžiaus lietuva. Vilnius: Baltos lankos, 2001.

Kulikauskas, Gediminas, Elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą, Kaunas, 2015

Kuznitz, Cecile E. YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation. New York, NY: Cambridge University Press, 2014.

Kuznitz, Cecile Esther. 2010. YIVO. YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/YIVO.

"Laurence Harvey." IMDb. http://www.imdb.com/name/nm0002131/.

Lederhendler, Eli. 1989. The Road to Modern Jewish Politics: Political Tradition and Political Reconstruction in the Jewish Community of Tsarist Russia. Studies in Jewish History. New York: Oxford University Press.

Lempertienė, Larisa, and Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, eds. Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009.

Lempertienė, Larisa, ed. Jewish Intellectual Life in Pre-war Vilna. Proceedings of International Scientific Conference, Vilnius. Vilnius: Mokslo Aidai, 2004.

Lempertienė, Larisa. “Sir Moses Montefiore's 1846 visit to Vil'na and its reflection in local maskilic literature”. In East European Jewish affairs. 181-188.  2011, Vol. 41, No 3.

Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: P. Sokolovskienės ir G. Lano Spaustuvė.

Lietuvos valsčiai. Žagarė, red. Romualda Vaitkienė, Vilnius

Lietuvos žydų žudynių byla: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Edited by Alfonsas Eidintas. Vilnius, 2001.

Marten-Finnis, Susanne. Vilna as a Centre of the Modern Jewish Press, 1840-1928: Aspirations, Challenges, and Progress. Oxford: Peter Lang, 2004.

Mendelsohn, Ezra. Class Struggle in the Pale; the Formative Years of the Jewish Workers' Movement in Tsarist Russia. Cambridge: University Press, 1970.

Mendelsohn, Ezra. "The Czernowitz Conference: Contexts, Ironies, and the Verdict of Jewish History." In Czernowitz at 100: The First Yiddish Language Conference in Historical Perspective, edited by Kalman Weiser and Joshua A. Fogel, 11-19. Lanham, MD: Lexington Books, 2010.

Mendelsohn, Ezra. "Interwar Poland: Good for the Jews or Bad for the Jews?" In The Jews in Poland, 130-39. Oxford, UK: Blackwell, 1986.

Mendelsohn, Ezra. The Jews of East Central Europe Between the World Wars (A Midland Book). New York: Indiana University Press, 1983.

Mendelsohn, Ezra. On Modern Jewish Politics. New York: Oxford University Press, 1993.

Miškinis, Algimantas. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. Vol. 1-6. Vilnius: Petro ofsetas.

Milkintaitė, Urtė. „Buvęs Vilniaus žydų geto kalinys profesorius Markas Petuchauskas: geto teatras – kūryba mirties akivaizdoje.“ 15min.lt. September 2013, 23. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/vilniaus-geto-teatras-kuryba-mirties-akivaizdoje-582-371206.

Nikžentaitis, Alvydas, Stefan Schreiner, and Darius Staliūnas, eds. The Vanished World of Lithuanian Jews. Amsterdam: Rodopi, 2004.

Niunkaitė-Račiūnienė, Aistė. Lietuvos žydų tradicinio meno ir simbolių pasaulis: atvaizdai, vaizdiniai ir tekstai. Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2011.

Opalski, Magdalena, and Israel Bartal, eds. Poles and Jews: A Failed Brotherhood. Hanover: University Press of New England, 1992.

Orzeszko, Eliza. Meir Ezofowicz. London: GREENING &, 1899. http://polishwriting.net/obscure.html.

Paldiel, Mordecai. The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust. Hoboken, NJ: Ktav, 1993.

Pažėraitė, Aušra. „Žydų kultūrinių ir politinių orientyrų pokyčiai Aleksandro II laikais.“ In Žydų klausimas lietuvoje xix a. viduryje, edited by Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas, 53-84. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004.

Pečiulytė, Audronė, ed. Kėdainių kraštas istorinių įvykių verpetuose 1918-1940 m.: konferencijos pranešima. Kėdainiai: Spaudvita, 2008.

Penslar, Derek. "Theodor Herzl: Charisma and Leadership." Lecture, The Sherman Lectures, 2013, The University of Manchester, Manchester. https://www.youtube.com/watch?v=3j41MVB4YFg.

Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry. Edited by Milda Jakulytė-Vasyl, Larisa Lempertienė, and Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. Vol. 1. Vilnius: Žara, 2006.

Portnoy, Eddy. "How Real 'Monuments Men' Saved Priceless YIVO Yiddish Treasure." The Forward. February 03, 2014. http://forward.com/culture/192068/how-real-monuments-men-saved-priceless-yivo-yiddis/.

Rothschild, Joseph. East Central Europe Between the Two World Wars. Seattle: University of Washington Press, 1992.

Rupeikienė, Marija. A Disappearing Heritage: The Synagogue Architecture of Lithuania. Vilnius: E. Karpavičius Publishing, 2008.

Sinkoff, Nancy. Out of the Shtetl Making Jews Modern in the Polish Borderlands (Brown Judaic Studies). Boston: Brown Judaic Studies, 2004.

Sirutavičius, Vladas, and Darius Staliūnas, eds. A Pragmatic Alliance: Jewish-Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century. Budapest: Central European University Press, 2011.

Sirutavičius, Vladas, Darius Staliūnas, and Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, eds. Lietuvos žydai: istorinė studija. Vilnius: Baltos lankos, 2012.

Stampfer, Shaul. 2010. ORT. YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/ORT.

Stampfer, Shaul. Families, Rabbis and Education: Traditional Jewish Society in Nineteenth-century Eastern Europe. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2010.

Stanislawski, Michael. For Whom Do I Toil? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry. New York: Oxford University Press, 1988.

Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Jurgita. Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Sambūvio aspektai. Vilnius: Žara, 2009.

Tyla, Antanas, Miškinis. Algimantas, Žagarė,  Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, t. 7. Vilnius, 1981.

Truska, Liudas. „A. Smetonos valdžios politika žydų atžvilgiu (1927–1940).“ In Istorija. lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 67-81. Vol. 59-60. 2004.

Užmiršti istorijos puslapiai. Dvi benzino degalinės Jiezne tarpukaryje, 1929 - 1939 m. , 2015

http://kvitrina.lt/uzmirsti-istorijos-puslapiai-dvi-benzino-degalines-jiezne-tarpukaryje-1929-1939-m/

Vaitkienė, Romualda, Amatų metai. Žagarė -dokumentų ir atsiminimų apžvalga, Kaunas, 2012

Vaitkienė Romualda., Elegija senai mano gatvei, Vilnius, 2015.

Various materials of The World Holocaust Remembrance Center Yad Vashem, http://www.yadvashem.org/

Vaskela, Gediminas. „Lietuvių ir žydų santykiai visuomenės modernėjimo ir socialinės sferos politinio reguliavimo aspektais (xx a. pirmoji pusė).“ In Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, edited by Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas, 133-76. Vilnius: LII leidykla, 2006.

Verkelis, Antanas. Kas sugriovė Vilnių. Vilnius: Briedis, 2015.

Visa Lietuva: informacinis leidinys, Kaunas, 1923 ir 1931.

Vitkus, Hektoras. "Smulkiojo verslo lituanizacija tarpukario lietuvoje: ideologija ir praktika." In Žydai lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, edited by Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas, 177-216. Vilnius: LII Leidykla, 2006.

Vitkus, Zigmas. "Ona Šimaitė – Lietuvių Irena Sendler." Bernardinai.lt. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-19-ona-simaite-lietuviu-irena-sendler/89563.

Weinberg, David H. Between Tradition and Modernity: Haim Zhitlowski, Simon Dubnow, Ahad Ha-Am, and the Shaping of Modern Jewish Identity. New York: Holmes & Meier, 1996.

"Why Immerse in the Mikveh?" My Jewish Learning. http://www.myjewishlearning.com/article/why-immerse-in-the-mikveh/#.

XX amžiaus slaptieji archyvai: Vilniaus getas. už kadro likusi tikrovė. Directed by Gražina Sviderskytė. Vilnius: "Socialiniai ir kultūros projektai"/LNK, 2007.

Zareckas, Julius. Ukmergės žydų bendruomenės istorija: (datos, dokumentai, faktai). Ukmergė: Valdo leidykla, 2008.

Žagarės balselis, Nr. 1-11, 1931.

Žemygala. Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalas, Joniškis, 2007–2013, Nr.1-16.

Žičkus, Ričardas, Pirmosios benzino kolonėlės Vilniuje. 2014. 01.13 http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/pirmos-benzino-koloneles-vilniuje/171197

Žičkus, Ričardas, Viešasis Vilniaus transportas iki 1941 metų, Vilnius, 2016.

Žirgulis, Rimantas. "Kėdainiai Jewish Community and Its Heritage." http://borderlandatlantis.net/wp-content/uploads/2013/07/kedainiai-JEWS.pdf.

"Žydų gelbėtojai." žydų gelbėtojai. LGGRTC.